ข้อตกลงในการใช้งาน

ผู้เยี่ยมชมที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ niyaysociety.com  ซึ่งเป็นเว็บไซต์อ่านนิยายออนไลน์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกโดยย่อว่า “เว็บไซต์” จะต้องอ่านและทำความเข้าใจกฎ เงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ในเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

1. ข้อตกลงทั่วไป

เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ขอให้ท่านข้อตกลงและเงื่อนไขของการบริการเว็บไซต์อย่างละเอียด ซึ่งหากท่ายได้ทำการเพิ่มข้อมูลของท่าน และบันทึกอัตโนมัติโดยระบบ ย่อมหมายถึงว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ ทั้งนี้ ทางบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการ แก้ไข ปรับปรุง หรือลบเนื้อหา หากว่าเนื้อหา รวมไปถึงไฟล์มีเดียต่างๆ ขัดต่อกฎหมาย

 

2. ข้อตกลงในการเผยแพร่ผลงาน

2.1 เนื้อหาผลงาน

นิยายหรือผลงานที่อัพโหลดผ่านเว็บไซต์ ต้องเป็นผลงานที่ท่านเขียนหรือสร้างสรรค์เท่านั้น และจะไม่เป็นผลงานที่ท่านทำการคัดลอก โจรกรรม หรืออื่นใดที่หมายถึงเป็นการช่วงชิง หรือเป็นการครอบครองลิขสิทธิ์ของผู้อื่น เว้นแต่ว่าท่านจะได้รับสิทธิโดยชอบธรรม หรือได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากเจ้าของสิขสิทธิ์

หากว่าผลงานที่นำมาเผยแพร่ถูกพบว่าถูกฟ้องร้องเรียกค่าสิขลิทธิ์จากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ไม่ใช่ผู้เผยแพร่ผลงานนั้น ทางบริษัทหรือทางผู้ดูแลเว็บไซต์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

 

ท่านจะต้องไม่อัพโหลดเนื้อหาที่เป็นไปตามดังข้อต่อไปนี้

1) เนื้อหาที่การดูหมิ่น พาดพิง วิพากษ์วิจารณ์ถึงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ รวมถึงศาสนา

2) เนื้อหาที่เกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือมีผลกระทบต่อความเงียบสงบของประเทศชาติ รวมไปถึงเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความแตกแยกของประชาชนและสังคม

3) เนื้อหาที่พาดพิงถึงบุคคลอื่น ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลนั้นๆ

4)เนื้อหาที่จาบจ้วง หยาบคาย ในกรณีที่เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอีโรติก “ห้าม” ไม่ให้ใช้ภาษาที่หยาบโลน น่าเกลียด โจ่งแจ้ง หรือถ้อยพรรณนาที่ไร้ซึ่งความสละสลวยอันบ่งบอกถึงอวัยวะเพศของหญิง/ชาย หากมีการพบเห็นผู้ดูแลเว็บไซต์จะทำการแจ้งเตือนแก่ท่านก่อน และหากว่าท่านไม่ปรับปรุง แก้ไข หรือลบผลงานของท่าน ทางเจ้าหน้าจะทำการลบผลงาน หรือเนื้อหาตอนนั้นๆ ออกจากระบบภายหลังจากแจ้งเตือนไป 7 วัน

 

2.2 รูปภาพประกอบ ฟ้อนด์ วิดีโอ และเสียงต่างๆ

ท่านต้องไม่นำรูปภาพ ฟ้อนด์ วิดีโอ และเสียงต่างๆ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ไฟล์มีเดีย” ของผู้อื่นมาเป็นของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หากท่านมีการนำรูปภาพเหล่านั้นมาใช้ ท่านจะต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือทำการให้เครดิตภาพที่มานั้นๆ ด้วย

หากว่ามีการฟ้องร้อง หรือมีการดำเนินคดีทางกฎหมายเกิดขึ้น ท่านผู้อัพโหลดหรือเป็นเจ้าของไฟล์ที่อัพโหลด จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

 

ท่านจะต้องไม่อัพโหลดไฟล์มีเดียต่างๆ ที่เป็นไปตามดังข้อต่อไปนี้

1) ไฟล์มีเดียที่ละเมิดสิขลิทธิ์ของผู้อื่น

2) ห้ามนำรูปภาพ ฟ้อนด์ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาตัดต่อ ตัดแต่งลบลายน้ำออกโดยไม่มีการให้เครดิตหรือไม่ได้รับอนุญาต

3) ห้ามอัพโหลดไฟล์ใดๆ ที่เสี่ยงต่อไวรัสคอมพิวเตอร์

4) ห้ามอัพโหลดรูปภาพที่เป็นภาพโป๊ โชว์อวัยวะทั้งส่วนบนและส่วนล่างของผู้หญิงหรือผู้ชาย ห้ามไม่ให้อัพโหลดรูปภาพของมนุษย์เปลือยกายขณะมีเพศสัมพันธ์กัน

 

3. ข้อตกลงเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์

ในกรณีที่ผู้ใช้ได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์กันเกิดขึ้น ทางเจ้าของเว็บไซต์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใดที่เกี่ยวข้องกับคดีความที่อาจจะมีตามมา

ข้อตกลงในการใช้งาน

ข้อความทีท่านได้อ่านจาก เว็บเพจนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโดยสาธารณชน และ เผยแพร่โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลเว็บไซต์แห่งนี้ ไม่ได้เห็นด้วย และไม่ขอรับผิดชอบ ต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นผู้อ่านทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และ ถ้าหากท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ ขัดต่อกฎหมาย และ ศีลธรรม กรุณาแจ้งมาที่ webmasterเพื่อทีมงานจะได้ ดำเนินการในทันที ขอขอบพระคุณ